Åldersbedömningar: nya regler, ny lag, nytt arbetssätt - 04 Jul 10:19 - 11:25

04 Jul 2017 05:26453

Går vi från kaos till ordning - och hjälper det barnen?Deltagare: Elias Palm, rättsläkare, Rättsmedicinalverket; Alexandra Segenstedt, migrationsexpert, Röda Korset; Viktor Banke, advokat; Anna Lindblad, expert, Migrationsverket. Moderator: Susanna Fonsell.

Read more