Elfsberg möter: arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson - 05 Jul 11:29 - 12:18

05 Jul 2017 06:19173

Den nya bosättningslagen ska få alla kommuner att ta emot nyanlända. Hur ska regeringen ordna det solidariska mottagandet?Samtal med Claes Elfsberg.

Read more