Ett år i nya verkligheten - 02 Jul 17:29 - 18:31

02 Jul 2017 12:32553

Hur blev första året med tillfälliga lagen? Och hur kommer EU:s asylpolitik att påverka Sverige?Deltagare: Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket; Veronika Lindstrand Kant, tf operativ chef, Migrationsverket; Fredrik Beijer, rättschef, Migrationsverket; Cecilia Borin, kvalitetschef, Migrationsverket. Moderator: Susanna Fonsell.

Read more