Ett nej ska vara ett nej - 03 Jul 09:29 - 10:29

03 Jul 2017 04:31440

Om att återvända efter avslag.Deltagare: Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd, Malmö kommun; Patrik Engström, gränspolischef, Polisen; Solveig Ininbergs, stiftsdirektor Uppsala stift, Svenska kyrkan; Sverker Spaak, processägare, Migrationsverket. Moderator: Per Ek.

Read more