Fråga verket! - 04 Jul 16:29 - 17:20

04 Jul 2017 11:22332

Om åldersbedömningar, Afghanistan och barnets bästa.Deltagare: Fredrik Beijer, rättschef, Migrationsverket; Anna Lindblad, expert, Migrationsverket; Sofia Sjöö, barnexpert, Migrationsverket; Daniel Salehi processledare, Migrationsverket. Moderator: Irene Sokolow.

Read more