Fråga verket! - 05 Jul 16:29 - 17:02

05 Jul 2017 11:06239

Om rättssäkerhet, överklaganden och kommunernas ansvar för nyanlända.



Deltagare: Fredrik Beijer, rättschef, Migrationsverket; Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef, Migrationsverket; Aisha Butt, expert, Migrationsverket. Moderator: Fredrik Bengtsson.

Read more